Banka pre spermu psov wroclaw

Sperma spermy (spermie sú byty, v ktorých zostalo darcovské spermie. Vyžadujú splnenie prísnych kritérií. V prvom rade by ich spermie mali obsahovať dostatok spermií (minimálne 40 miliónov na 1 mm s dostatočnou pohyblivosťou. Darca musí mať správnu fyzickú formu, musí mať 35 rokov a nesmie byť zaťažený žiadnymi genetickými chorobami.

Ďalej sa hodnotí vývoj, štruktúra tela, farba očí a vlasov, ako aj vzdelanie (minimálny priemer. Podľa právnych predpisov EÚ sa spermie odosielajú bezplatne. Vyberá sa iba náhrada za vzniknuté náklady, napríklad cestovné (max. 700 PLN.Prvým kvalifikačným obdobím darcu je dôkladný pohovor, počas ktorého sa odporúča niekoľko otázok o jeho sexuálnom zárobku, chybách a rodinných záležitostiach. Neskôr sa jeho porážka skontroluje ako kontrola, či je nositeľom infekčných chorôb (napr. HIV, odoberie spermie a uretrálny tampón. Ak sú splnené všetky podmienky, darované spermie putujú do banky spermií na pol roka. Až po tomto dátume sa uskutoční ďalší výskum a spermie nasmerujú svoj obsah na určité postupy. Darca musí podpísať príslušnú dohodu s bankou - klinika musí niesť plnú zodpovednosť za správne skladovanie spermy. Vo vašom vlastnom svete je prax darovania spermií zvyčajne populárnejšia, a preto stiahnutý materiál nie je absolútne poškodený.Teoreticky čerpajte niektoré z banky. Podľa opatrenia poľského práva však osamelé dámy nemôžu získať pomoc zo spermií (dieťa musí byť staré aj matka. Klientmi takýchto kliník sú najčastejšie sterilné páry a ľudia, ktorí nesú genetické choroby, ktoré nechcú svojim synom ponúknuť.