Budova v sanoku lesk vtedajsej stavby

V okrese takého významného centra, ktorým je Sanok, sa neoplatí sťažovať nedoplatky starých anachronizmov. Súčasné nádherné mestské centrum sa očividne pýši univerzálnymi pamiatkami staromódnej architektúry, pričom budova domu je tiež vzrušujúca. Prečo venovať neprimerané pozorovania tejto rotunde počas trampu okolo Sanoku?Pevnosť v Sanoku je súčasnou obrazovou pamiatkou od okamihov zaostalosti, ktorá stála v kresle opevnenej pevnosti pozdĺž čias Casimir Unlimited. Začiatkom 16. storočia bol palác ponechaný nadstavbou a prevzal terajšiu stavbu humanistických chát. V 17. a 18. storočí bola budova opäť rozšírená, nakoniec som počas Anszlusów nechal časť dnešnej rotundy zlikvidovanú Rakúšanmi. Výzdobou hradnej skládky je teraz humanistická zámka, ktorá stojí za hodnotu Historického múzea. Pri rešpektovaní bohatých zvyškov historických múrov je priekopa tiež neporovnateľná, pričom predchádzajúca zostávajú nezáväznou ochranou paláca a jeho domorodcov. Mesiac v splne vytvára úžasný pocit, tiež podľa vzoru múzeí múzea, ktoré sa podarilo vyrobiť na hradných plotoch. Kto vo frazeológii expedície okolo Sanoku postuluje, aby sa dôkladne dozvedel o histórii panstva, všimol si šampanské zbierky pamiatok, kultové porcie a činnosti Zdzisława Beksinského, súčasný by mal nevyhnutne spadať do súčasnej rotundy.