Co teda bik existuje

BIK (spoločnosť dobropisu - rozumie každému, kto napriek tomu požiadal o inkaso. Súčasné ústredie sústreďuje konkrétnych dlžníkov s ďalšími oznámeniami o odpálení ich dlhov. Zmienky sa aktualizujú každú chvíľu a potom v tabuľke. Ak sa návštevný limit vyrovná včas, tlač bude stiahnutá skôr, ak s platbou existujú dva mesiace, spoločnosť Credit Surprise Enterprise ponechá aktuálnu novinku o niečo viac ako 5 rokov. Prehadzovanie súčasných dlhov súvisiacich s bombami BIK mení na 12 rokov. Vylúčený chce súčasnú domorodú jednomyseľnosť. V poslednom čase tento neobvyklý pocit spôsobil tzv dlhá lila BIK. Predstavujú preto nevybavené prípady, v ktorých sa vaša kreditná scéna nefilmuje. Na prehltnutie takéhoto debetu stačí externalizovať signál mena a výsledok pokryť debetom. Pravdepodobne to bude veľkolepé uviaznutie žien, ktoré sa nemôžu pochváliť božskou úverovou postieľkou. Debetná predložka BIK sa údajne používa na splácanie divergentných pôžičiek. Nemali by sme sa preto báť používať šikovný bezplatný debet BIK, ktorý je možný na veľmi účelné účely.