Hudba planety zem

Atmosféra, t.j. plynová obálka obklopujúca planétu Zem, ktorá žije nádherne nevýbušným alebo výbušným životom. Neexplozívne sa v tomto prípade spracúva, pretože v ňom nie sú žiadne výbušné látky, čo zaručuje, že sa v ňom používajú všetky štandardné produkty.

Je však výbušný, keď predstavuje komponenty na povrchu plynu alebo prachu, ktoré môžu byť prípadne výbušné. Výbušná atmosféra sa tiež považuje za nebezpečenstvo výbuchu.Stanovenie oblastí s nebezpečenstvom výbuchu je založené na klasifikácii založenej na pravdepodobnosti a čase výbušnej atmosféry. Môžeme o tom hovoriť alebo o horľavých plynoch, hmle a horľavých pároch, alebo o horľavých kvapalinách.

Hromady plynov, hmly a pary horľavých kvapalín prechádzajú do troch zón:- zóna 0 - je prezentovaná tak, že je to priestor, v ktorom je výbušná atmosféra obsahujúca horľavé látky vo forme plynov, hmly a výparov vždy alebo na dlhú dobu,- zóna 1 - v ktorej sú tieto horľavé podklady počas normálnej prevádzky len niekedy,- zóna 2 - v ktorej sa nevyskytuje výbušná atmosféra počas normálnej prevádzky a kedy sa vyskytuje - uvažuje sa na krátku dobu.

Naopak, horľavé kvapaliny takéto roviny izolujú ako:- zóna 20 - v ktorej je výbušná atmosféra vo forme oblaku horľavého prachu nepretržite alebo dlhodobo, \ t- zóna 21 - v ktorej sa počas normálnej prevádzky môže niekedy vyskytnúť oblak horľavého prachu, \ t- zóna 22 - v ktorej sa počas normálnej prevádzky neuskutočňuje oblak horľavého prachu a ak sa vyskytne, správa sa len na krátky čas.

Výskyt oblastí s nebezpečenstvom výbuchu si vyžaduje osobitné dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.