Instalacia pokladnice

Pokladnica novitus je povinná pre osoby, ktoré hovoria súkromným podnikaním a ich príjmy prevyšujú hodnoty, ktoré nariadilo ministerstvo financií.

V systéme dňa by sa mal vydať potvrdenku na všetko, čo kúpil užívateľ, čo je základom sťažnosti pre kupujúceho, a pre dámu, ktorá vykonáva finančnú činnosť, je nadácia, aby vytvorila názov ministerstva financií.

Man Pride

Na to je potrebné tlačiť denné fiškálne denné správy a mesačné fiškálne správy. Fiškálna správa (buď denná alebo mesačná je text, ktorý vydáva pokladnica, ktorá obsahuje údaje o nákupe a výške dane v určitom časovom období (deň alebo celý mesiac, pričom uvedené daňové sadzby a tržby sa z daňovej povinnosti vzdali. Účelom takejto správy je ukázať denný alebo mesačný hrubý príjem, v ktorom sa podrobne uvádzajú rôzne sadzby zdanenia DPH.

Kedy tlačiť správy o registrácii?

Ako už bolo spomenuté, existujú dva spôsoby fiškálnych správ: denne a mesačne. Ako naznačujú názvy, správy z registračnej pokladnice sa denne a raz mesačne premietajú pre ich účinok.

Zdá sa, že denná fiškálna správa končí na konci dňa až do konca dňa do 24:00. Môžete ju tiež vytlačiť neskôr, ale pred prvou transakciou nasledujúci deň. Je však potrebné počítať s posledným, že výtlačok po 24:00 bude mať iný dátum. Denná fiškálna správa nám ukáže sumu, za ktorú sa predali výsledky tohto veľkého dňa.

Daňový úrad vyžaduje a mesačné daňové správy. Mesačné fiškálne správy je potrebné vytvoriť na strane mája až do polnoci, pred prvou transakciou nasledujúci deň, ktorá začína nový mesiac. Mesačná správa je fakt, ktorý je vytlačený na sumu, ktorá obsahuje všetky predtým vytlačené denné správy. Takáto správa nám ukazuje súhrn účinkov v krátkom mesiaci. Mesačná správa sa vyhotovuje len raz v máji.

Ak sa denná alebo mesačná správa vykonáva po polnoci, ale pred prvým predajom aj v správe bude ďalší okamih, nie je nič nervózne, pretože nie je potrebné predkladať riešenia v modernom myslení.