Jedrzejow nielen budiky

Na ktoré zvedavosti je Jędrzejów privarený? Súčasná atmosférická metropola, ktorá existuje ako jednorazové miesto medzi najdôležitejšími turistickými záhonmi v priestoroch vojvodstva Świętokrzyskie, sa môže pochváliť zvyškami a špeciálnym vybavením múzea. Kto sa v expedičnom období Świętokrzyskieho krajiny dostane do aktuálneho prostredia, to isté neublíži to posledné. Prečo? Vzhľadom k tomu, v Jędrzejów, búšenie nie je mocný. Civilizácia ležiaca vo vesmíre len 40 km od Kieliec je lokálnou lokomotívou. Najdôležitejšia z nich je obmedzená na chronometre, ktorých drvivou zbierkou je zbožňovať sirota z pevností bazaru v Jędrzejowe. Toto múzeum Z Przyków, niekedy nevysloviteľne hovorené názvom múzejného múzea. Hlavnou atrakciou je pôvodný rad budíkov v uvedených slnečných chronometroch. Súčasní dovolenkári, ktorí navštevujú Jędrzejów, značne využívajú pochovanie, zatiaľ čo sofistikované hodinky nezostávajú milovaným prekvapením súčasného mesta. Malo by sa pamätať na to, že Jędrzejów má dnes viac neštandardné urbanistické usporiadanie, ale aj pamätník, ktorý si zaslúži existenciu všetkých cisterciáckych mníchov. Je tu veľa zábavy, ktoré sa v priebehu dobrodružstva po súčasnom sídlisku oplatí venovať malú pozornosť, je tu prístupové kolo Świętokrzyska - úzkorozchodná železnica, vďaka ktorej môžu pacienti pri úspešnej operácii zistiť niečo z aktuálnej perspektívy.