Nakup ulavy z pokladnice 2015

Začali ste konečne svoju ekonomickú energiu alebo rozširujete svoje obzory o rôzne oddelenia? Perfektné! Teraz je čas kúpiť si pokladňu v sieti posnet a zaujíma vás, či môžete čakať na vrátenie peňazí.Mám zdravé a zlé správy. Počítanie nákupných nákladov z pokladnice je ďalšie, ale pri nákupe prvej pokladnice. Nemôžete zľavu na úspech inej pokladnice.

Podmienky poskytovania pomociMožno najskôr o tom, čo sa vám pri nákupe pokladnice zdá. A toto je:- môžete odpočítať DPH uzatvorenú v cene pokladnice,- môžete zahrnúť náklady do výšky daňovo uznateľných nákladov,- môžete odpočítať 90% čistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Aby ste mohli byť takýmto bonusom, musíte vytvoriť určité podmienky. Tu sú:- nákup a zdaňovanie pokladnice sa musí dokončiť pred vznikom povinnosti registrácie pokladnice,- miesto inštalácie musíte nahlásiť vedúcemu daňového úradu do 7 dní od udelenia daňovej povinnosti,- Váš daňový úrad musíte priviesť k hlave - informujte sa o hodnote registračných pokladníc a nastavení ich použitia. Vyhlásenie musí byť ťažké pred začatím záznamov (najskôr v predchádzajúci deň,- musia sa dokončiť počiatočné a kontrolné preskúmania pokladnice,- musíte zaplatiť celú hotovosť a napríklad platbu,- nahrávanie by sa malo začať v zákonnej sezóne.Čo ak ste daňovník, ktorý vytvára prácu ukončenú z dane alebo podlieha povinnosti zaznamenávať obrat pomocou registračných pokladníc? Namiesto odpočtu môžete získať náhradu.musíte:- spustiť nahrávanie najneskôr v aktuálny dátum- predložte vyššie uvedené informácie o hodnote registračných pokladníc a bytu použitia,- predkladať informácie o prostredí inštalácie registračnej pokladnice,- zaplatiť celý pokladňu.

prihláškaMali by ste vrátiť žiadosť:- meno, priezvisko a meno daňovníka,- podrobnosti o adrese,- daňové identifikačné číslo,- v úspechu daňovníkov poskytujúcich služby v oblasti prepravy žien a nákladu osobnými a batožinovými taxislužbami - informácie o licenčnom čísle na vykonávanie cestnej dopravy taxíkom ao registračnom a bočnom čísle taxi, v ktorom bola zriadená registračná pokladnica.Vrátenie dane nastáva do 25. dňa odo dňa podania žiadosti daňovým poplatníkom.Náhrada za odpočítanie nákupných nákladov z pokladnice je, keď v čase 3 rokov od dátumu začatia zaznamenávania:- prestanete používať registračnú pokladňu, zastavíte prevádzkovanie kampaní v modernej dobe,- likvidácia je otvorená,- je vyhlásený konkurz,- predaj podniku alebo domu a nástupca nebude konať v registračnej pokladnici.