Obchod s pokladnou pod obchodom

Príjem z pokladnice novitus lupo je skutočnosť, ktorá platí aj pre manažérov a mužov. Najdôležitejšie z nich sú povinnosti vydávať takéto záznamy o predaji, nové by si mali vziať so sebou potvrdenie.

Bohužiaľ, niektorí z nás nevenujú veľkú pozornosť návrhom zákonov, čo môže mať nepríjemné následky na úspech. Ako dlho by sme mali takéto výpisy zobrať z registračných pokladníc, za akých okolností môžu byť pre nás užitočné?

V záujme podnikateľov nie je potreba vôbec jednoduchá. Mali by uchovávať kópie potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade daňovej kontroly. Prečo taký dokument pre klienta?Tento malý kúsok papiera v mnohých príkladoch, ktoré majú obrovský význam. Ak poznáme platnosť dokladu o pokladni a vieme, ako vytvoriť taký dokument správne, môžeme veľa získať. Platí to predovšetkým pre situácie, v ktorých požadujeme reklamu zakúpeného produktu alebo jeho poskytnutie a získanie peňazí. V takom prípade nás predajca požiada, aby sme predložili potvrdenie potvrdzujúce požadovanú transakciu. Kedy si musíme zapamätať, kedy sa má potvrdenie zúčastniť na podávaní sťažností? Ak nakupujeme potravinové výrobky, môžeme do 3 dní nahlásiť problémy s nimi spojené. Tieto príjmy by sme si mali ponechať oveľa dlhšie, čo sú dokumenty na nákup oblečenia, obuvi, nábytku alebo elektroniky. Zákon nám tu poskytuje 24 mesiacov na nájdenie výhod a podanie sťažnosti. Presne, ak nemáme potvrdenie, naša sťažnosť nebude prijatá. Čím úplnejšia je hodnota inzerovaného produktu, tým ťažšia je strata spojená s neexistenciou dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme na príjmy, ktoré nám musí predajca pri nákupe poskytnúť. Uschovajme si také dokumenty vážne. Môžeme pripraviť obálky, v ktorých budeme zbierať príjmové doklady v chronologických obdobiach, na posledný účel si môžeme zobrať špeciálnu krabicu. Je dôležité, aby sa dokument potvrdzujúci nami vykonané zmluvy používal, pokiaľ sa môže stať základom pre podanie sťažnosti.