Pokladnicna sluzba

Každý podnikateľ so známym názvom registračných pokladníc bojuje každý deň s inými problémami, ktoré tieto pokrmy môžu vytvoriť. Registračné pokladnice, podobne ako akékoľvek počítačové vybavenie, nie sú bez profesionálov a niekedy sa pokazia. Nie každý vlastník firmy vie, že kedykoľvek sa záznam skončí pomocou registračných pokladníc, malo by to byť iné zariadenie - iba v prípade zlyhania hlavného zariadenia.

Neexistencia záložnej pokladnice na pokračovanie predaja tovarov alebo služieb môže viesť k uloženiu pokút daňovým úradom, pretože to zabráni poškodeniu predajného zoznamu počas výpadku hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku. V tomto ohľade nie sú všetky opravy vykonané len na zariadení, ale aj informácie o fiškácii pokladnice alebo výmene jej myšlienok. V servisných prácach chcete zadať nad jedinečné číslo, ktoré pokladničný úrad dal daňovému úradu, názov spoločnosti a adresu priestorov, kde sa používa hotovosť. Všetky tieto poznámky sú potrebné pre úspech kontroly z daňového úradu. Okrem toho všetky železnice v pamäti pokladníc, okrem toho, že ich opravy patria k činnostiam špecializovanej služby, s ktorou by mal byť každý podnikateľ využívajúci pokladnicu podpísaný zmluvou. Čo je ďaleko - informujte daňový úrad o akejkoľvek zmene servisného technika pokladníka. Predaj v registračných pokladniach by sa mal uskutočňovať v nepretržitej škole, pretože pri úspešnom vyplnení pokladnice je potrebné si vymeniť názor na strane druhej, pričom musíte čítať pamäť. Čítanie pamäti pokladnice, že bola - podobne ako pri jej oprave, vykonaná, ale aj len oprávnenou osobou. Navyše, to je to, čo chce robiť v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého kópia sa zašle daňovému úradu a nová kópia podnikateľovi. Vyžaduje to, aby bol rovnaký protokol uložený spolu s ďalšími dokladmi spojenými s registračnou pokladnicou - jeho chyba môže viesť k uloženiu pokuty úradom.