Priemerna rocna konecna uspora energie

Ovládanie vášho podnikania je mimoriadne dôležitá otázka prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu, v mnohých domácnostiach alebo podnikoch. Spínače a vypínače ponúkajú doma mnohí výrobcovia. Každý z nich zabezpečuje, že ním navrhované systémy sú čo najkomplexnejšie a zodpovedajú rôznym veciam.

Medzi základné výhody výkonových spínačov patria bezpochyby malé rozmery, nekomplikovaná inštalácia a použitie a predovšetkým veľmi široký rozsah pomocných zariadení.

Vypínač je nástroj, ktorý sa stavia tam, kde má moc veľa intenzívnych čísel. Jeho dôležitým príkazom je poskytnúť ochranu iným elektrickým zariadeniam proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Poskytuje tiež charakter kontroly distribúcie energie v elektrickej sieti.

Základné rozdelenie výkonových spínačov zahŕňa nízkonapäťové, vysokonapäťové a vysokonapäťové spínače. Charakteristickým znakom nízkonapäťových vypínačov je prevádzkové napätie kratšie ako 1 000 V a ich najnižšou metódou sú vypínacie kontakty oblúka. Spínače vysokého napätia zvyčajne poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové spínače, sú vybavené dvoma technológiami: mŕtvy tank a živý tank. Metóda výkonu vstupuje do sily celého výkonového spínača, ale aj do jeho mechanickej pevnosti. Spínače zabudované v technológii mŕtvych nádrží sa vyznačujú oveľa väčšou silou v kombinácii s oveľa intenzívnejšou stabilitou prepínača. Ističe vysokého napätia sa zvyčajne klasifikujú z dôvodu metódy použitej na uhasenie oblúka.