Program 5 modulu keaksaraan taman bacaan masaruakat dan kepemudaan

Optima je sieť mnohých vzájomne prepojených modulov založených na tejto databáze. Moduly je možné ľubovoľne kombinovať v závislosti od podnikových zdrojov. Program funguje v blízkosti siete Microsoft Windows (je možná jedna práca aj v on-line skupine (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo novší.

Optima funguje iba na báze Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Počas inštalácie sa oboznámte s ďalšími požiadavkami na konfiguráciu elektronických zariadení a obsah pracovnej licencie. Personálny systém je určený pre mladé a stredné podniky. Funguje dokonale s rôznymi prvkami, ako je fakturácia, správa a obchodovanie so skladom. Umožňuje:- záznamy zamestnancov,- vyrovnanie platieb, berúc do úvahy čas neprítomnosti, nadčasy,- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie kozmetiky na uverejňovanie pracovných zoznamov,- vyrovnanie zmlúv,- vyrovnanie neprítomnosti súvisiacej s rodičom, rodičom, materstvom, druhou dovolenkou z úradu narodenia dieťaťa,- rozdelenie platby odmeny do hotovosti a prevodov s uvedením príslušného bankového účtu,- vyrovnanie zmlúv vypočítaných s cudzincami,- výpočet a tlač daňových priznaní,- vytváranie dokumentov o ľudských zdrojoch, ako sú pracovné zmluvy, dodatky k zmluvám,- príprava vyhlásení pre PFRON a pomocné výpisy k DEK-II a DEK-I-0,- archivovanie formulárov ľudských zdrojov,- vyrovnanie odmien zamestnancov vyslaných do zahraničia.Na druhej strane modul ľudských zdrojov je výplatou ako služba podpory a poskytovania pôžičiek. Môže sa kombinovať s organizmom Comarch ERP XL, s plánom Comarch ERP Altum, s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Employee a Comarch ERP Mobile Flota. Správne zadávanie informácií do systému Optima umožní dobrú organizáciu oddelenia ľudských zdrojov a sekretariátu. Modul pracuje s plánom Płatnik, ktorý si kúpite na vyrovnanie účtov so ZUS.