Velkosti detskeho oblecenia

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu hrá v prípade poprášenia vzduchu rôznymi druhmi prachu. Môžu to byť drevný prach, uhlie alebo práškové farby. Na konci veľkej noty sa môžu malé zrná prachu rôzneho pôvodu dostať do explózie. Zapálenie je pravdepodobne diktované otvoreným ohňom, elektrickými iskrami, elektrostatickými prúdmi alebo strojovými komponentmi, ktoré sú ohrievané na vysoké teploty.

Aby sa znížilo riziko výbuchu a výbuchu, sú potrebné systémy odsávania prachu Najvyššia účinnosť zariadení na zber prachu je zabezpečená lokálnymi pobytmi, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, prísaviek alebo odkvapov, ktoré sú nasmerované v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť natrvalo odstránený, aby sa prach nevyskytoval a nevyskytoval sa znovu. Odporúča sa tiež pravidelné vyprázdňovanie nádoby na prach.

Odsávacie zariadenia vyžadujú, aby boli užitočné s pravidlom atex. Používajú sa ventilátory a filtre, ktoré sú spoločné pre dôležité normy. Inštalácia atex (atex inštalácia v určitej verzii sa skladá z výbušných panelov, ktoré spôsobujú výbuchu filter. Filtre môžu byť jedno alebo môžu byť opakovane použiteľné.Explózia jemnosti v konštrukcii spôsobuje, že membrána praskne, výbušné plyny vychádzajú do atmosféry v takom systéme, že sa filter nepoškodí.

Voliteľným zariadením na odsávanie prachu môžu byť systémy na hasenie iskier alebo nové systémy na hasenie požiaru vo vnútri zariadenia s použitím oxidu uhličitého. Spätné klapky by mali byť umiestnené na ventilačných kanáloch k filtru. Účelom klapiek je zabrániť tomu, aby sa plameň pohyboval v zariadení.