Ziadost o fakturu

Podnikatelia, ktorí poskytujú faktúry za naše služby, veľmi dobre poznajú všetky problémy spojené s týmto cvičením. Čím viac takýchto dokumentov sa objaví každý deň, tým ťažšie bude ich ovládanie. A hoci teoreticky je fakturácia zrejmým cvičením, každý z nás tu môže urobiť veľa chýb. Každý dokument by však mal obsahovať veľa dôležitých informácií pri písaní, ktoré nemôžete pokaziť.

Program vytvárania faktúr odstráni najčastejšie chybyÚdaje o podnikateľovi a človeku, adresy a čísla NIP, čísla bankových účtov - to sú dôležité informácie, keď sa často vyskytujú chyby pri písaní. Koniec koncov, je isté, že skončením s takýmto dokumentom sa na dôležitom mieste zobrazí číslice. Vyplnenie poľa dokumentu, v ktorom by sa mal uviesť názov služby alebo produktov, sadzba DPH a sumy: hrubé a čisté, a veľa podnikateľov robí chybu. Za zmienku stojí aj to, že manuálne vystavovanie faktúr nielenže zvyšuje riziko drobnej chyby, ktorá má pravdepodobne významné následky, ale aj veľa času. Niet divu, že tak dôležití podnikatelia investujú tak ľahko do celého fakturačného programu.

Na akú pomoc sa môžu spoľahnúť?Dobrý dizajn faktúr znamená menšie riziko spáchania nedostatku pri vydávaní dokumentu a šetrí čas. Údaje používateľov sa ukladajú na profesionálnu kartu, čo znamená, že ich nemusíte zadávať príliš nedávno. Tiež je jednoduchšie triediť faktúry vrátane ich číslovania. Zoznam už vystavených faktúr je však na dosah ruky, potom si každý podnikateľ môže vyskúšať, ktoré faktúry už boli zaplatené a ktoré sú ešte nerealizované. S väčšou sumou zákazníkov môže táto pozícia do veľkej miery pomôcť. Ďalšou výhodou, ktorú majú podnikatelia radi, je systém v listoch. Čo stojí za zmienku? Skutočnosť, že výpočet výšky dane v prípade elektronických faktúr je jednoduchou úlohou dieťaťa. Stačí zadať čistú alebo hrubú sumu, zadať platnú sadzbu DPH a program automaticky vypočíta. V obdobiach, keď sa veľa vecí uskutočňuje prostredníctvom internetu, je tu aj skvelá možnosť stiahnuť si faktúry vo formáte PDF a zaslať ich elektronicky zákazníkom. To je ďalšia výhoda, ktorú si podnikatelia veľmi cenia.